Peter Lapka

MENZI MUCK - zemné práce v extrémnych podmienkach

Aktuálne projekty

Práve realiziujeme zemné úpravy pri výstavbe rodinných domov v obci Hnilčík.

Tvrdé podložie , blízkosť lesa a svahovitý terén, to všetko predurčuje vhodnosť našich strojov MENZI MUCK na rýchlu a kvalitnú realizáciu zemných prác, prípravu základových rýh a pripojenia na inžinierske siete.