Peter Lapka

MENZI MUCK - zemné práce v extrémnych podmienkach

Referencie

Naše stroje MENZI MUCK, naši strojíci, náš podporný tím, tí všetci pracovali na mnohých stavbách na celom Slovensku.

Inžinierske siete
Pripravovali sme pokládku inžinierskych sietí a komunikačných rozvodov v najťažších podmienkach.

Cesty
Podporovali sme výstavbu cesty v obci Mlynky.

Železnice
Zabezpečovali sme havarijné situácie pri zosuvoch svahov na hlavnom železničnom ťahu Žilina - Košice.

Mimoriadne udalosti a kalamity
Pomáhali sme riešiť mimoriadne udalosti počas povodní a snehových kalamít. Uvolňovali sme riečne korytá od nánosov ľadových krýh a blata.

Zjazdové trate
S našou prácou sa môžu stretnúť milovníci zimných športov. Realizovali sme zemné práce a množstvo úprav zjazdových tratí počas prípravy na sezónu.